Leveregler / Godt naboskab

 

Hanebjerg Plantages Grundejerforening har vedtaget på generalforsamlingen den 22. juli 2018 

 

De 10 gode nabo-regler

 

På flere generalforsamlinger har vi diskuteret behovet for en fælles hensigtserklæring om gensidig omsorg og respekt for vores unikke sommerhusområde.

Det gode naboskab i grundejerforeningen er vigtigt, hvilket kan opretholdes ved forståelse, accept og efterlevelse af nedenstående punkter:

 

1. Kør ikke hurtigere end 20 km i timen på vores veje. Parkering må ikke finde sted på vejarealet, al parkering skal finde sted på jeres grunde.

 

2. Grundejerne skal selv forestå beskæring og vedligeholdelse af beplantningen langs skellet mod vej og sti. Beplantning og grene må ikke gå ud over skel jf. hegnsloven § 11, af hensyn til uhindret passage for skraldebil, ambulance, brandbil, m.m. - Vejenes totalbredde inkl. rabatten er ca. 6 m på Hanebjerg og 8 m på Hanekammen.

 

3. Store grenbunker må ikke deponeres i vej-rabatten eller på fællesarealet og ej heller ikke i naboskel uden naboens accept. Grundejerne opfordres til at benytte sig af foreningens indsamlingsordning, hvor der ca. 2 gange årligt arrangeres grenafhentning mod et gebyr.

 

4. I skel skal der fortrinsvis benyttes levende hegn som afskærmning. jf. Kommuneplan 8.S.02 og 8.S.04. Hvis et fast hegn er nødvendigt i privatområdet ved huset, opsæt da et raftehegn med bark.

 

5. Vi bor på toppen af en grusgrav, hvor vandet meget hurtigt drænes bort og bevoksningen på terrænet bliver knastør, derfor frarådes enhver brug af åben ild. Det er ikke tilladt at brænde haveaffald af på foreningens område jf. kommunens hjemmeside.

 

6. Hunde skal holdes i snor overalt på foreningens område. Dog må grundejernes hunde gå frit på egen grund.

 

7. I perioden 1/5 - 1/9 må støjende havemaskiner ikke anvendes på fredage efter kl. 19, samt lørdage og søndage efter kl. 12. og huske at oplyse naboer om f.eks. fester og udvis almindelig hensyn med henblik på musik udenfor som bedes ophøre kl. 2.

 

8. Campingvogne, både, køleskabe, containere og lignende genstande bør ikke oplagres på din sommerhusgrund i længere perioder.

 

9. Hold øje med din nabo's døre og vinduer når huset er ubeboet, brug nedenstående kontaktoplysninger hvis du sommer eller vinter bemærker noget usædvanligt hos naboen eller i området.

 

10. Der er oprettet en lukket Hanebjerg gruppe på Facebook for information til og imellem grundejerne - tilmeld dig !

”Skyen” er en e-mail-liste hvor tilmeldte kan hente kontaktoplysninger på andre

tilmeldte foreningsmedlemmer!

Du kan finde yderligere oplysninger på foreningens hjemmeside - www.Hanebjerg.dk